Save Flash Player

Save Flash Player

www.ycysoft.com
เวอร์ชั่น 1.0
ใบอนุญาต
ทดลองใช้ฟรี
คะแนน
(1.4K)
ขนาด
1.97 MB
ดาวน์โหลด
ตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัย
ดาวน์โหลด
ตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัย
พรีวิว ค้นหา และจับภาพจากภาพยนตร์ flash

Save Flash Player ให้ท่านสามารถทำการพรีวิวและค้นหาภาพยนตร์ flash ได้ จับภาพที่ท่านชื่นชอบเพื่อใช้ตามที่ท่านต้องการไม่ว่าจะเป็นโปรเจ็ค งานนำเสนอ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ท่านสามารถใช้รูปภาพเป็นสกรีนเซฟเวอร์และภาพพื้นหลังได้อีกด้วย ผู้ปกครองสามารถใช้งานอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยการจับภาพจากภาพยนตร์ที่พวกลูก ๆ ชื่นชอบและใช้ในการสร้างหนังสือภาพ โปสเตอร์ หรือใช้ในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย

ซอฟต์แวร์นี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บเพจหรือจากโฟลเดอร์อินเตอร์เน็ตชั่วคราว สามารถทำงานใน Windows 98, 2000, 2007, XP, และ NT ได้ ซอฟต์แวร์ Save Flash Player มีหน้าจอการใช้งานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ทุกท่านสามารถใช้งานซอฟต์แวร์นี้ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์ใด ๆ สำหรับการค้นหาภาพยนตร์ flash และจับภาพจากภาพยนตร์เหล่านี้

Save Flash Player
Save Flash Player
www.ycysoft.com
เวอร์ชั่น 1.0
ใบอนุญาต
ทดลองใช้ฟรี
คะแนน
(1.4K)
ขนาด
1.97 MB
ดาวน์โหลด
ตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัย

Add your rating - it takes a second

0
การให้คะแนนของคุณ
คะแนน
3.4/5
(ให้คะแนน 1.4K ครั้ง)