พิมพ์คำค้นหาที่นี่:
ค้นหา
เช่น: skype, chrome, uTorrent

การอธิบายเกี่ยวกับนามสกุลไฟล์

 

ทุกไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะประกอบด้วยรูปแบบง่าย ๆ รวมถึงรูทเนมหรือชื่อไฟล์พื้นฐาน และนามสกุลไฟล์ ใน Windows ชื่อไฟล์และนามสกุลจะถูกแยกออกจากกันโดยช่องว่างหรือจุด โดยปกติ Windows 8, 7, Vista และ XP จะซ่อนนามสกุลของไฟล์ที่รู้จักอยู่แล้ว

 

ตัวอย่าง รูทเนม.นามสกุลไฟล์ ยกตัวอย่างนามสกุลของไฟล์ ได้แก่ .png, .jpeg, .exe, .dmg และ .txt

โดยปกตินามสกุลของไฟล์จะบอกระบบปฏิบัติการว่าต้องอ่านข้อมูลที่เก็บอยู่ในไฟล์อย่างไร นามสกุลไฟล์ยังกำหนดว่าโปรแกรมใดจะสามารถเปิดไฟล์นั้น ๆ เมื่อก่อนนามสกุลไฟล์ใน Windows 95 จะจำกัดที่ 3 ตัวอักษร ข้อจำกัดนี้ได้กำหนดมาตั้งแต่ Windows 95 และหลายโปรแกรมยังคงใช้นามสกุลไฟล์ 3 ตัวอักษรเพื่อให้สามารถรองรับกับระบบเดิม

 

ทุกระบบปฏิบัติการไม่ได้เหมือนกันหมด

เมื่อทำการส่งไฟล์ระหว่างระบบปฏิบัติการ คุณสามารถเจอปัญหาเกี่ยวกับชื่อของไฟล์หรือนามสกุลไฟล์ ยกตัวอย่าง Unix จะใช้ระบบไฟล์ที่ต้องแยกตัวอักษรเล็กใหญ่ เช่น Image.extension และ image.extension ซึ่งจะมองว่า 2 ไฟล์นี้แตกต่างกัน ส่วน Microsoft จะมองว่าไฟล์ Image.extension และ image.extension เหมือนกันและจะไม่อนุญาตให้เก็บในที่เดียวกัน

 

นามสกุลไฟล์สามารถปลอมแปลงได้

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงนามสกุลไฟล์ได้ด้วยตัวเอง เช่นผมสามารถเปลี่ยนไฟล์เอกสาร (.doc) ไปเป็นไฟล์รูปภาพ (.jpg) โดยส่วนใหญ่สิ่งนี้จะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดและโปรแกรมที่เชื่อมโยงกับนามสกุลไฟล์นั้น ๆ จะไม่สามารถอ่านไฟล์ได้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องระมัดระวังเพราะบางครั้งไวรัสสามารถปลอมแปลงไฟล์ทั่วไปได้ (เช่น .doc) เมื่อคุณเปิดไฟล์ ไวรัสจะเริ่มทำงานและแพร่กระจาย โปรแกรมและตัวตรวจจับไวรัสหลายอย่างในปัจจุบันสามารถตรวจไฟล์ที่น่าสงสัยเหล่านี้ได้

 

ชื่อไฟล์สามารถเว้นวรรคได้หลายครั้งและใช้สัญลักษณ์อื่น ๆ

ชื่อไฟล์สามารถเว้นวรรคได้มากกว่า 1 ครั้ง ยกตัวอย่างเช่น “Vacation 3.6.05-1.jpg” หรือ “filename.txt.jpg.” ส่วนนามสกุลไฟล์จะอยู่ตอนท้าย Windows จะอ่านทั้งสองอย่างนี้ว่าเป็นไฟล์ภาพ .jpg

 

ด้านล่างเป็นอักขระที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องในชื่อไฟล์ (การเว้นวรรคถือว่าเป็นอักขระที่ถูกต้องตั้งแต่ Windows 95)

·         ถูกต้อง: A-Z 0-9 $#&+@!()-{}'`_~, และเว้นวรรค

·         ไม่ถูกต้อง: |<>\^=?/[]";* รวมถึงอักขระที่ต้องกดปุ่มคอนโทรล

 

จดหมายข่าว Astro

ใส่อีเมล์ของท่าน
ฉันประสงค์ที่จะได้ยินเกี่ยวกับสิ่งใหม่ ๆ
พร้อมทั้งได้รับฟรีเกมส์ เดโม และข้อเสนออื่น
ลงชื่อเป็นสมาชิก
เราจะเคารพ ความเป็นส่วนตัว ของท่าน
จดหมายข่าวประจำเดือนจะนำท่านไปยังดวงจันทร์…
จริง ๆ แล้วอาจไม่ถึงที่นั่นแต่ท่านจะค้นพบโปรแกรมใหม่ที่ท่านสามารถได้รับและใช้ในด้านต่าง ๆ ได้ และมันจะทำให้ท่านอัพเดทด้วยสิ่งที่น่าสนใจ อีกทั้งมันง่ายมากที่จะยกเลิกการติดตาม โปรดลอง!