อะโดบี อัลลัสเตรเตอร์ ซีเอส 5 – Adobe Illustrator

อะโดบี อัลลัสเตรเตอร์ ซีเอส 5 – Adobe Illustrator

Adobe Systems
เวอร์ชั่น Adobe Illustrator CC
ใบอนุญาต
ทดลองใช้ฟรี
คะแนน
(10.6K)
ขนาด
2.40 MB
ดาวน์โหลด
ตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัย
ดาวน์โหลด
ตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัย
สร้าง แก้ไขและพิมพ์สิ่งพิมพ์โดยใช้คุณลักษณะขั้นสูง

Adobe Illustrator CS5 brings the most up-to-date features users, giving them the power to create more inspiring images for print publication. Users now have better control with the stroke width, dashes, arrowheads, and stretch paths due to the enhanced features. It is now possible to work with perspective grid to draw vector objects. The software is compatible with windows 7 and windows XP.

Astro พูดว่า:

  • Considerable improvements over previous Illustrator versions
  • Perspective grid introduced to draw vectors
  • Some icon are not very clear
อะโดบี อัลลัสเตรเตอร์ ซีเอส 5 – Adobe Illustrator
อะโดบี อัลลัสเตรเตอร์ ซีเอส 5 – Adobe Illustrator
Adobe Systems
เวอร์ชั่น Adobe Illustrator CC
ใบอนุญาต
ทดลองใช้ฟรี
คะแนน
(10.6K)
ขนาด
2.40 MB
ดาวน์โหลด
ตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัย

Add your rating - it takes a second

0
การให้คะแนนของคุณ
คะแนน
2.4/5
(ให้คะแนน 10.6K ครั้ง)