ไฟร์พาธ – FirePath for Firefox

ไฟร์พาธ – FirePath for Firefox

Pierretholence
เวอร์ชั่น 0.00633101851851852
ใบอนุญาต
ฟรี
คะแนน
(316)
ขนาด
0.05 MB
ดาวน์โหลด
ตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัย
ดาวน์โหลด
ตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัย
ทำการสร้าง แก้ไข และตรวจสอบ CSS 3 selector และอีกมากมาย

FirePath for Firefox เป็นโปรเจ็คชิ้นเอกของ Pierre Tholence ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น มันเป็นเครื่องสำหรับช่วยในการพัฒนาที่ใช้ในการตรวจสอบ สร้าง และแก้ไข XPath 1.0 expression, CSS3 selector, และ J Query selector สิ่งต่าง ๆ ที่ท่านสามารถทำได้ เช่น ทำการประเมิน expression/selector สร้าง XPath expression หรือ CSS selector, และกำหนด evaluation parent ของ expression/selector

ไฟร์พาธ – FirePath for Firefox
ไฟร์พาธ – FirePath for Firefox
Pierretholence
เวอร์ชั่น 0.00633101851851852
ใบอนุญาต
ฟรี
คะแนน
(316)
ขนาด
0.05 MB
ดาวน์โหลด
ตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัย

เพิ่มเรตติ้งของคุณ - ใช้เวลาแค่วินาทีเดียว

0
การให้คะแนนของคุณ
คะแนน
2.7/5
(ให้คะแนน 316 ครั้ง)