อ้อบเจ็คด็อก - ObjectDock

อ้อบเจ็คด็อก - ObjectDock

Stardock Systems
เวอร์ชั่น 1.9
ใบอนุญาต
ฟรี
คะแนน
(260)
ขนาด
11.95 MB
ดาวน์โหลด
ตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัย
ดาวน์โหลด
ตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัย
ภาพเคลื่อนไหวสำหรับแถบเปิดใช้งานและแถบงาน

ObjectDock is a simple software program that acts as a task manager and as a program launcher.
It allows you to organize your shortcuts and tasks on a customizable dock located on your desktop.
Users can customize what every item on the menu will look like and set different animations that will take effect whenever your mouse cursor will hover over an item.
ObjectDock is extremely easy to configure.
Tired of a hundred different icons spread all over your desktop? Having trouble finding your way through the maze of items included in your start bar? Care for a new good looking tool that interacts with you in amusing ways? ObjectDock is a software program everyone should have, for free!
ObjectDock’s (free version) features enable users to:
– Include shortcuts in their dock
– Display running tasks on their dock
– Enlarge icons upon mouse-over
– Change icons of running tasks and of shortcuts
– Locate dock on any edge of the screen
In addition, ObjectDock’s features include full compatibility with Windows Vista, a new search photo feature, DockZip support, Drag & Drop items on docs and a new, updated and easy to use interface.
ObjectDock Plus’ (19.95$) features include custom icons for system tray utilities, fly-out menus, smart edge docking, taskbar grouping, Multi-Screen support and much more.

Astro พูดว่า:

  • มีหน้าจอการใช้งานที่แบ่งเป็นหลายแท็บ
  • สามารถปรับแต่งได้
  • ไม่สามารถปรับขนาดไอคอนได้
อ้อบเจ็คด็อก - ObjectDock
อ้อบเจ็คด็อก - ObjectDock
Stardock Systems
เวอร์ชั่น 1.9
ใบอนุญาต
ฟรี
คะแนน
(260)
ขนาด
11.95 MB
ดาวน์โหลด
ตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัย
การเปรียบเทียบกับโปรแกรมที่ใช้แทนกันได้:
ทางเลือกสำหรับ อ้อบเจ็คด็อก - ObjectDock - ตารางแสดงการเปรียบเทียบซอฟต์แวร์:
ชื่อของแอป
รายละเอียด
คะแนน
ดาวน์โหลด
ขนาดของไฟล์
แอคชัน
แทนที่แถบเปิดใช้งานมาตรฐานของคุณ
274 ดาวน์โหลด
1.70 MB
Candybar เป็นแอพพลิเคชั่นเดียวที่ให้คุณสามารถทำการปรับแต่งไอคอนและแถบเมนูได้
175 ดาวน์โหลด
ช่วยในการสลับไปมาระหว่างและการตรวจสอบโปรแกรมที่กำลังทำงาน
244 ดาวน์โหลด
4.80 MB

เพิ่มเรตติ้งของคุณ - ใช้เวลาแค่วินาทีเดียว

0
การให้คะแนนของคุณ
คะแนน
2.3/5
(ให้คะแนน 260 ครั้ง)