Spectrum Analyzer pro Live

Spectrum Analyzer pro Live

PAS-Products
เวอร์ชั่น 2015
ใบอนุญาต
ทดลองใช้ฟรี
คะแนน
(100)
ขนาด
18.89 MB
ดาวน์โหลด
ตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัย
ดาวน์โหลด
ตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัย
วัดพลังานสเปรคตรัมจากความที่ที่รู้ที่มาและไม่รู้ที่มา

Spectrum Analyzer Pro Live turns any standard computer into a modern and highly advanced spectrum analyzer.
A spectrum analyzer measures the size of a signal versus frequency. It is used to measure the spectrum power of known and unknown frequencies. It has a wide number of uses and now your computer can as well!

Astro พูดว่า:

  • มีรูปแบบที่ทันสมัย
  • ฟังก์ชั่นการใช้งานมีคุณภาพแบบมืออาชีพ
  • มีไฟล์การช่วยเหลือที่ไม่สมบูรณ์
Spectrum Analyzer pro Live
Spectrum Analyzer pro Live
PAS-Products
เวอร์ชั่น 2015
ใบอนุญาต
ทดลองใช้ฟรี
คะแนน
(100)
ขนาด
18.89 MB
ดาวน์โหลด
ตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัย

เพิ่มเรตติ้งของคุณ - ใช้เวลาแค่วินาทีเดียว

0
การให้คะแนนของคุณ
คะแนน
2.0/5
(ให้คะแนน 100 ครั้ง)